Szakvélemény a Vitális Víz készülékről

SZAKVÉLEMÉNY
A BRILIÁNS VÍZKEZELŐ KÉSZÜLÉRŐL

A Brilliáns vízkezelő készüléket (azóta változott a neve Vitális Víz készülékre) 2001. 11. 06-án a Piramis Kft. (Szombathely) telepítette a laboratóriumba.

A telepítést megelőzően a készüléket gyártók elmondták, hogy a készülék náluk már több mint fél éve üzemel. Ez idő alatt nagyon sok kóstolót tartottak, akik a kóstolókon részt vettek, többségben azt állították, hogy a készüléken átfolyt víz ízben finomabb volt, mint a kezeletlen. A gyártók ezt a készüléket rezonátornak nevezik, mivelhogy a készülék egyik legfontosabb paramétere a méretezés. A rezonátor elnevezés azt is jelenti, hogy az egyes külső rezgéseket magukban felerősítenek. A rezonátor a méretezésével az 1420,40575 MHz, az úgynevezett „hidrogén vonal" és az 166 MHz (hidroxil vonal) közötti tartományra van hangolva. Ezt a tartományt „Water-Hole"-nak nevezik a rádiócsillagászok. Ez arról híres, hogy csak ebben a tartományban észlelhető zavarásmentesen a csillagközi tér mikrohullámú sugárzása. Ebben a tartományban mesterséges források nem működnek, vagyis a rezonátorról elmondható az is, hogy az élet keletkezésénél is meglévő természetes mikrohullámú források üzemeltetik, vagyis ez egy természetes rezonátor. A fenti okok miatt azt javasolnám a gyártóknak, hogy „Water-Hole Rezonátor"-nak nevezzék el a készüléket. Ez az elnevezés a Föld összes fizikusának ugyanezt jelenti, és egy esetleges nemzetközi szabadalmaztatásnál is nagy előnyt fog jelenteni az érthetősége.

Annak semmi elvi akadálya nincs, hogy a víz mikrohullámú energiákat abszorbeáljon. Lásd a vízmolekulák vibrációs es rotációs gerjesztése. De mivel Magyarországon a mikrohullámú spektroszkópia nem elérhető, ezért ezzel a kérdéssel érdemben nem tudok foglalkozni.

Vizsgálatom megkezdésénél azt a kérdést tettem fel, hogy mi okozhatta az érzékszervi vizsgálatoknál a víz kezelés utáni ízbeli változását.

Környezetemmel együtt először érzékszervi vizsgálatokat végeztünk. Valóban jobb ízűnek tűnt a kezelt víz, mint a kezeletlen. A különbség pregnánsabban jött ki, mikor szódavizet készítettünk a kezelt és a kezeletlen vízből. A néhány napos kezelt vízből készült szódavíz sokkal simábbnak es ízletesebbnek tűnt. Mivel a kezelés folyamán érintetlenül folyik keresztül a készüléken, semmilyen plusz kémiai anyag nem került bele, vagyis a vízben oldott anyag összetétele nem változhatott. Ízben csak akkor észlelhetünk változást, ha a vízben oldott ásványi sók és maga a szénsav (H2CO3) disszociációjának a foka megváltozott. Mivel ivóvizeinkben az oldott ásványi sók erős bázis es gyenge sav sói, ezért van értelme a disszociációs állandó mérésének. A szénsav is egy gyenge sav, vagyis részlegesen disszociált. Esetünkben a disszociáció mértékének legjobb eldöntése, a kezelt és a kezeletlen vízből készült szódavíz pK3-jának mérése.

1. PK3 mérés: (a szódavíz készítése után 2 nappal)

Kontroll:          pK3 7,61 +/- 0,03 (n=5)

Kezelt:             pK3 7,43 +/- 0,02 (n=5)

A mérés alapján mondható, hogy bikarbonát/szénsav arány a bikarbonát javára tolódott el. Vagyis a kezeléssel a disszociáció foka növekedett a bikarbonát /szénsav rendszerben.

2. Infravörös spektroszkópia vizsgálatok.

Enyhén duzzasztott celofán IR-spektrumát vizsgáltuk. A. kezelt vízzel es a kontroll vízzel duzzasztott celofán a H-hidas rezgések tartományában a csúcsok kb. 60 cm-rel a nagyobb frekvenciájú rezgések fele csúsztak el a kezelt víz esetében. Vagyis a kezelt vízzel való duzzasztás megváltoztatta a celofán hidratációját a kontrol vízben történő duzzasztáshoz képest.

A jelenlegi vizsgálatok csak annak felkutatására szolgáltak, hogy a vízkezelő készüléknek van-e mérhető hatása a víz valamilyen kémiai tényezőjére. Ez nem zárja ki, hogy valamilyen általunk nem vizsgált egyéb tényezőben is változás mérhető.

A készülék forgalmazásához a készülék közegészségügyi engedélyére is szükség lesz, amelyhez viszont akkreditált vízminőséget vizsgáló kémiai labor vizsgálata szükséges.

Pécs, 2001. december 21.

Dr. Hummel Zoltan biokémikus

 

 

10 ok, hogy vizet igyunk